Organik Sertifikası Nedir?

Organik üretim, herhangi bir ürünün kimyasal madde kullanmadan, doğayla uyumlu bir şekilde yetiştirildiği üretim şeklidir. Bu üretim şeklinde kimyasalın yanı sıra sentetik madde, hormon ve gübre de kullanılmıyor. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın yetkilendirdiği bağımsız kuruluşlar söz konusu ürünleri inceleyerek organik ürün sertifikası verirler. Elbette ürünlerin Organik Tarım Kanunu ve ilgili yönetmelikte yazan kurallara uygun şekilde üretilmiş olması gerekiyor.

Organik ürünlerin sadece kendisi değil, yetiştirildiği toprak da kontrolden geçiriliyor. Hasat, işleme ve aynı zamanda ambalajlama hatta depolama aşamalarının tamamı da bu incelemelere tabi oluyor. İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olması durumunda organik ürün sertifikası alınabiliyor.

Organik Ürün Sertifikası Hangi Kuruluşlar Tarafından Veriliyor?

Gerekli incelemeler toplamda 9 farklı sertifikasyon şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu şirketler İsviçre, Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya menşeili! Şirketler ise IMO, ECOCERT, ETKO, SCAL, BSC, EKOTAR, ICEA, CERES ve ORSER adını taşıyor. Herhangi bir ürün gerçekten organik ürün sertifikasına sahipse üzerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı logosu ile gerekli incelemeyi yapmış olan şirketin logosu bulunuyor.

5262 sayılı Organik Tarım Kanunu 2004 yılının Aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun bir ürünün organik sertifikası alabilmesi için hangi koşularda, hangi yöntemlerle üretilmesi gerektiği, ambalajlanmasından depolanmasına kadar hangi özelliklere sahip olması gerektiği konusunda tüm detayları açıkça belirtiyor. Bu yasa ile birlikte “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” de konuyu detaylıca aktaran ve şartların aktarıldığı yönetmeliktir.

Organik ürünler içerisinde sentetik ve kimyasal madde bulunmadığı için sağlığa da zarar vermiyor. Ağır metallerin ve zararlı elementlerin vücutta birikmesi önleniyor ve bu nedenle kimyasallardan kaynaklanan çeşitli hastalıkların riski de azaltılıyor. Bu nedenle uzmanlar olabildiğince tüm ürünlerin organik sertifikasına sahip olanlar arasından seçilmesi gerektiğinin altı çiziyor.